Clearblue Early Graviditetstest

Clearblue Early Graviditetstest

115,00 kr.

Clearblue Early Graviditetstest – så at du fortere får vite om du er gravid. 

Produktnummer: 6570 Kategori:

Beskrivelse

En sikker og lettbrukt graviditetstest for hjemmebruk, som er så følsom at du kan teste opp til seks dager før ventet menstruasjon (5 dager etter uteblitt menstruasjon).(1)

I undersøkelser som produsenten har gjort, ser man at de fleste kvinner gjerne tester for graviditet så fort som det bare er mulig.

Jo tidligere du får vite om du er gravid, jo bedre er det for svangerskapet, og barnets helse. Du kan også fortere se over dine vaner, for å sikre en sunn graviditet.

Clearblue Early Graviditetstest er meget følsom – 10mIU/ml hCG. Det betyr at du med denne testen kan teste tidligere enn med de fleste andre graviditetstest i handeln, da den kan oppdage veldig små mengder av graviditetshormonet hCG i urinen din.

Clearblue Early er god å holde i, og har en bred sugende del. Testen kan utføres direkte i urinstrålen, eller i en oppsamlet urinrpøve. Når tre hele minutter er gått kan resultatet avleses. To blå streker indikerer at du er gravid.

Med Clearblue Early får du en graviditetstest som :

  • Er 99% sikker
  • Er følsom for 10mIU/ml hCG i urin
  • Har en lengre, buet pinne og bred spiss som endrer farge
  • Har Floodguard-teknologi, som bidrar til å redusere den meste rapporterte årsaken til brukerfeil (2) og gjør testingen enkel
  • Har en tydelig og enkel utforming med 2 streker hvis du er gravid og 1 strek hvis du ikke er gravid.(3)


1) “Uteblitt menstruasjon” viser til dagen etter at forventet menstruasjon. I en laboratoriestudie ble graviditet påvist hos 79 % av utvalget som testet 6 dager før uteblitt menstruasjon (som er 5 dager før forventet menstruasjon). Les alltid pakningsvedlegget.
2) I forhold til vår tidligere visuelle testdesign. Basert på innringere til vår hjelpetelefon i 2010 og 2014.
3) To blå streker er et gravid-resultat (selv om én av strekene er svak). Resultatene kan variere.